Ментално манипулативне групе:

Да ли сте Ви или члан Ваше породице жртва?

Доктор Мајкл Лангон

 

Наведене изјаве састављене од стране извршног директора АФФ-а, доктора Мајкла Лангона, често какрактеришу манипулативне групе. Поређење ових изјава, са изјавама групе са којом сте ви или члан ваше породице у вези, може вам помоћи да одредите да ли је та повезаност разлог за бригу. Проверите све ставке у питањима које описују групу. Ако обележите одређени број, а посебно ако означите највећи део њих, могли би да размислите о томе, да испитате групу ближе. Имајте у уму, да је ова листа направљена да би стимулисала размишљање, а не да дијагностикује групе.

 

        Група је фокусирана на живог, харизматичног вођу, према коме чланови изгледа да испољавају прекомерну ревност, неоспорну посвећеност.

        Група је заокупљена довођењем нових чланова.

        Група је заокупљена стварањем новца.

        Питања, сумње и неслагање су обесхрабривани, или чка кажњавани.

        Злоупотребљавање техника за промену свести (на пример: одређене злоупотребе медитације, певања, говорења језика, изнуривања рутинским пословима), ради појачавања зависности, потискивања сумњи о групи или њеном вођи (вођама), или наношења повреда, или потчињавања чланова на неки други начин.

        Руководство групе диктира понекада у великој мери начин на који ће чланови мислити, деловати и осећати.

        Група је елитистичка, проглашава специјални, узвишени статус за себе, своје вође, и чланове (на пример: вођа се сматра Месијом, или аватаром, група и/или  вођа имају специјални задатак да спасу човечанство.)

        Група има поларизовани ми-они менталитет, који изазива сукобе са ширим друштвом.

        Вођа групе није одговоран никаквим властима (као што је, на пример, свештенство своме Епископу, у Православљу; нап. webm.)

        Група учи или имплицира да њени наводно узвишени циљеви, оправдавају средства (на пример: сакупљање новца за лажну милостињу), које би чланови сматрали за не-етичке пре прилажења групи.

        Вођство групе изазива осећање кривице у члановима, са циљем да их контролише.

        Покорност чланова групи, узрокује да да они пресеку сваку везу са породицом, пријатељима, и личним циљевим и интересовањима, који су постојали пре придруживања групи.

        Од чланова се очекује да посвете прекомерну количну свог времена групи.

        Чланови су охрабривани или се од њих захтева, да живе и/или се друже само са другим члановима групе.

 

 

 

^